Algemene voorwaarden

Textiel met een Ziel / José Praat

Contactgegevens:

Textiel met een Ziel / José Praat
info@textielmeteenziel.nl
Hein Braakhuisstraat 17
7434 SK Lettele
06-18209307

 • Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle producten en diensten die worden aangeboden door Textiel met een Ziel.
 • De klant wordt geacht bij aankoop van een product of het afnemen van een dienst deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en hier mee akkoord te zijn.

Uitgangspunt

Alle activiteiten van Textiel met een Ziel worden naar eer en geweten uitgevoerd.

Aansprakelijkheid

 1. Textiel met een Ziel begeleidt en geeft workshops, trainingen en adviezen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens de verantwoordelijkheid die voortkomen uit de wet.
 2. Tijdens activiteiten van Textiel met een Ziel blijven klanten en deelnemers ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen.

 3. Wij zullen zorgvuldig omgaan met de materialen die wij van de klant gekregen hebben. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan de materialen.

 4. Kwaliteit van de producten

 5. Scherminstellingen kunnen afwijkende kleuren tonen, houdt er rekening mee dat er nuance verschillen kunnen optreden tussen het door u bestelde product en het afgebeelde product.

 6. Wij werken veel met eerder gebruikte materialen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden in onze producten die voortkomen uit de aard van de gebruikte materialen.

Bestellingen

 1. Bestellingen kunnen worden geplaatst middels het formulier op de website, via andere websites waar onze producten worden aangeboden of telefonisch.

 2. Bestellingen zullen per email bevestigd worden.

 3. Na overschrijving van het verschuldigde bedrag + verzendkosten wordt de bestelling verzonden.

 4. Een bestelling kan tot 24 uur na plaatsen van de bestelling geannuleerd worden. Dit dient per email te worden gedaan.

 5. De levertijd bedraagt in de meeste gevallen minder dan 7 werkdagen na ontvangst van het volledige betaling. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. De maximale leveringstermijn bedraagt 15 werkdagen tenzij anders overeengekomen.

 6. Het moment van verzenden zal per email worden doorgegeven.

 7. Voor de bezorgkosten gelden vaste tarieven. Tijdens uw bestelling dient u adresgegevens op te geven, waar de bestelling naar toegezonden moet worden.

 8. Textiel met een Ziel is niet verantwoordelijk bij geen of te late levering door foutieve adresopgave. Zij is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte poststukken.

 9. Klachten en retourzendingen

  • Wij streven naar 100% klanttevredenheid. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent, in dat geval kunt u het product binnen 7 dagen onbeschadigd retour zenden. U krijgt dan zo spoedig mogelijk uw geld terug (excl. verzendkosten).

  • Klachten, suggesties of vragen over het product en/of levering kunt u mailen naar: info@textielmeteenziel.nl

Specifieke opdrachten

Voor specifieke opdrachten zal Textiel met een Ziel na overleg een offerte uitbrengen alvorens de klant besluit de opdracht definitief te plaatsen.

Prijzen

 1. De genoemde prijzen van de producten zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. Het standaard tarief bij verzending is volgens de postnl.
 2. Betaling workshops
 3. Workshops dienen vooraf betaald te worden per bank-overschrijving.
 4. Voor speciale workshops waarvoor Textiel met een Ziel kan een aanbetaling worden gevraagd.
 5. Annulering workshop
 6. Als de workshop door overmacht vanuit Textiel met een Ziel wordt geannuleerd wordt het geld gerestitueerd.
 7. Afzeggen van een reguliere workshop door de deelnemer:
 8. Als de deelnemer minstens een week van te voren aan geeft dat zij of hij niet aanwezig kan zijn wordt een afspraak gemaakt voor een vervangende workshop op een ander moment.
 9. Als een deelnemer door overmacht niet aanwezig kan zijn en dit uiterlijk 3 uur voor aanvang van de workshop doorgeeft wordt een afspraak gemaakt voor een vervangende workshop op een ander moment.
 10. Na overleg vooraf kan een deelnemer een vervanger laten deelnemen aan de workshop. Kosten dienen onderling te worden geregeld.
 11. In andere dan de hierboven beschreven gevallen zal de workshop gewoon in rekening worden gebracht.
 12. Afzeggen van een speciaal georganiseerde workshop/activiteit door de deelnemer(s):
 13. Na overleg vooraf kan een deelnemer een vervanger laten deelnemen aan de workshop. De kosten dienen onderling te worden geregeld.
 14. Als een workshop geen doorgang kan vinden zal in onderling overleg geprobeerd worden een vervangende datum te vinden. Mochten hier kosten aan verbonden zijn, bijvoorbeeld door het afzeggen van een andere activiteit van Textiel met een Ziel, dan worden deze aan de deelnemer doorberekend.
 15. Bij annulering van de workshop meer dan 14 dagen (14 x 24 uur) voor aanvang volgt restitutie van het inschrijfgeld, minus de aanbetaling.
 16. Bij annulering van de workshop tussen de 14 dagen (14 x 24 uur) en de 7 dagen (7 x 24 uur) voor aanvang is de deelnemer 50%  van het inschrijfgeld, inclusief de aanbetaling, verschuldigd.

Bij annulering van de workshop minder dan 7 dagen (7 x 24 uur) voor aanvang is de deelnemer 100% van het inschrijfgeld, inclusief de aanbetaling verschuldigd.

Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie of van informatie waarvan de vertrouwelijkheid naar alle redelijkheid begrepen dient te worden.
 2. De verplichting tot geheimhouding geldt tevens voor de tijdens een cursus verstrekte mondelinge vertrouwelijke informatie.
 3. Textiel met een Ziel mag foto’s die eventueel gemaakt worden van producten tijdens de lessen plaatsen op sociaalmedia en de website van Textiel met een Ziel, tenzij de klant/cursist van tevoren aangegeven heeft hier bezwaar tegen te hebben.

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van onze websites is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch kan het mogelijk zijn dat bepaalde informatie niet geheel correct is weergegeven, of dat deze naar verloop van tijd is verouderd. Textiel met een Ziel is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie verkregen op deze website.

Copyright

Alle pagina’s op deze website vallen onder copyright van Textiel met een Ziel. Teksten en afbeeldingen mogen niet worden gebruikt zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

Scroll naar boven