Disclaimer

Belangrijk is dat cliënten een Healing protocol lezen en daarmee akkoord gaan. Een voorbeeld van een dergelijke protocol treft U hieronder aan.

Disclaimer Healing

Ik (naam…………………………. …….ben ervan op de hoogte dat Energetische Healing, Quantum Healing, Healing Mediumschap ofwel Spirituele Healing geen medische-diagnostiekmethode is en dat het geen garanties biedt op genezing. Het is een vorm van energetisch werk en heeft tot doel het zelfgenezend vermogen van het lichaam te activeren.

Ik begrijp, dat ik voorgeschreven medicijnen moet blijven gebruiken en voorgeschreven therapieën moet blijven volgen, tenzij de behandelend arts anders heeft bepaald. Ik ben mij bewust van het feit dat een healing kan doorwerken in mijn lichaam na een behandeling. Tevens ben ik op de hoogte van het feit dat wanneer de klachten al langer bestaat er meer energie nodig is en het mogelijk langer duurt voor er enig effect bereikt wordt.

Ik begrijp ook dat bij healing een eventueel onverwacht reageren tot de mogelijkheid behoort, welke niet vooruit vast te stellen is. Tevens besef ik mijzelf dat elke vorm van healing en mediumschap experimenteel te noemen is, waarbij geenszins een uitkomst voorspeld kan worden

Ik heb bovenstaande tekst gelezen en heb daarbij voldoende de gelegenheid tot vragen stellen gehad. Door te ondertekenen verklaar ik akkoord te gaan met de voorwaarden en procedures.

PLAATS: DATUM:

HANDTEKENING

Scroll naar boven