Privacyverklaring

Waarom deze verklaring

Deze verklaring is gemaakt om te voldoen aan de Europese privacywet, oftewel de AVG.

Omdat ik op mijn websites www.textielmeteenziel.nl en www.josepraat.nl gebruik maak van Google Analytics en sociale media worden er automatisch gegevens verzameld van bezoekers. Het is niet dat ik die doorverkoop, maar het feit dat ze verzameld worden is al reden dat ik deze privacyverklaring op mijn websites moet zetten.

Daarnaast biedt ik verschillende diensten en producten aan. Om dit goed te kunnen doen verwerk ik bepaalde gegevens van mijn cliënten. Ook deze gegevens verkoop ik niet door, maar ik gebruik ze bijvoorbeeld wel om iets toe te sturen, of om contact te houden.

Onderstaande tekst heb ik gemaakt op basis van de privacy generator op veiliginternetten.nl en voorbeelden van teksten op internet. Ik heb dit zo zorgvuldig mogelijk gedaan, en ga er van uit dat ik hiermee voldoe aan de AVG.


Textiel met een Ziel van José Praat, gevestigd aan Hein Braakhuisstraat 17 7434SK Lettele, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.textielmeteenziel.nl & www.josepraat.nl

Hein Braakhuisstraat 17

7434SK Lettele

Tel. +31 6 18209307

José Praat is de Functionaris Gegevensbescherming van Textiel met een Ziel. Zij is te bereiken via info@textielmeteenziel.nl & info@josepraat.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Textiel met een Ziel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Welke gegevens wij van jou verwerken hangt af van de diensten en/of producten die je van ons afneemt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Textiel met een Ziel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Gezondheid: bij een behandeling zoals bijvoorbeeld Energetische Healing is het van belang van te voren de geestelijke en fysieke conditie van jou als cliënt te weten.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@textielmeteenziel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Textiel met een Ziel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Je te kunnen bellen, WhatsAppen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Om goederen en diensten bij je af te leveren

Textiel met een Ziel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


WhatsApp en sociale media

Bij verschillende diensten zoals workshops en cursussen kan het prettig zijn om met de gehele deelnemersgroep en de cursusleiders contact met elkaar te hebben, bijvoorbeeld over data en tijden. Dit zal veelal gebeuren doormiddel van sociale media, zoals WhatsApp. Deelname aan een groep op bijvoorbeeld WhatsApp betekent dat jouw contactgegevens zichtbaar zijn voor alle deelnemers aan die groep. Wij zullen jouw toestemming vragen om je toe te voegen aan zo’n groep. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan zullen we jou niet toevoegen en zullen wij jou op individuele basis benaderen.


Geautomatiseerde besluitvorming

Textiel met een Ziel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Textiel met een Ziel) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Textiel met een Ziel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Termijn

Reden

Persoonsgegevens als naam, contact- en betalingsgegevens

Tot twee jaar na het laatste contact

Informatie geven over diensten en producten.

Gegevens met betrekking tot de gezondheid

Deze gegevens worden alleen gevraagd bij een behandeling.

Tot een half jaar na de laatste behandeling.

Tijdens het behandeltraject is dit relevante informatie.


Delen van persoonsgegevens met derden

Textiel met een Ziel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Textiel met een Ziel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Textiel met een Ziel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Textiel met een Ziel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken aan jou kenbaar te maken.

Textiel met een Ziel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Textiel met een Ziel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.


Privacy Statement Your Hosting B.V.

De provider van deze website

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Your Hosting B.V. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Your Hosting B.V. voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Your Hosting B.V. verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
 • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Your Hosting B.V. te kunnen uitvoeren;
 • Opslag van klantgegevens in onze databank ter publicatie in de Whois-database;
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
 • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.
  • Artikel 3: Minderjarigen

   Your Hosting B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

   Artikel 4: Beveiliging

   Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

   Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

   Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

   Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

   Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en veranderen in je persoonlijke klantomgeving. Sommige diensten van ons gebruiken multi-factor authentication (meervoudige verificatie). Wij raden je sterk aan om dit te gebruiken.

   Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

   Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de Klantenservice. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Your Hosting B.V. reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

   Artikel 8: Delen met anderen

   Your Hosting B.V. verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   Artikel 9: Telefoongesprekken

   Telefoongesprekken worden opgenomen en bewaard voor kwaliteitsverbetering van onze klantenservice. De opnames worden alleen gebruikt voor coaching, en alleen coaches en de medewerker die met jou het gesprek heeft gevoerd hebben toegang tot de opnames. De bewaartermijn van het telefoongesprek is zes maanden.

   Artikel 10: Wijzigingen

   Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van yourhosting .