Privacyverklaring

Waarom deze verklaring

Deze verklaring is gemaakt om te voldoen aan de Europese privacywet, oftewel de AVG.

Omdat ik op mijn websites www.textielmeteenziel.nl en www.josepraat.nl gebruik maak van Google Analytics en sociale media worden er automatisch gegevens verzameld van bezoekers. Het is niet dat ik die doorverkoop, maar het feit dat ze verzameld worden is al reden dat ik deze privacyverklaring op mijn websites moet zetten.

Daarnaast biedt ik verschillende diensten en producten aan. Om dit goed te kunnen doen verwerk ik bepaalde gegevens van mijn cliënten. Ook deze gegevens verkoop ik niet door, maar ik gebruik ze bijvoorbeeld wel om iets toe te sturen, of om contact te houden.

Onderstaande tekst heb ik gemaakt op basis van de privacy generator op veiliginternetten.nl en voorbeelden van teksten op internet. Ik heb dit zo zorgvuldig mogelijk gedaan, en ga er van uit dat ik hiermee voldoe aan de AVG.

Textiel met een Ziel van José Praat, gevestigd aan Hein Braakhuisstraat 17 7434SK Lettele, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.textielmeteenziel.nl & www.josepraat.nl

Hein Braakhuisstraat 17

7434SK Lettele

Tel. +31 6 18209307

José Praat is de Functionaris Gegevensbescherming van Textiel met een Ziel. Zij is te bereiken via info@textielmeteenziel.nl & info@josepraat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Textiel met een Ziel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Welke gegevens wij van jou verwerken hangt af van de diensten en/of producten die je van ons afneemt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Textiel met een Ziel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid: bij een behandeling zoals bijvoorbeeld Energetische Healing kan het van belang van te voren de geestelijke en fysieke conditie van jou als cliënt te weten.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@textielmeteenziel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Textiel met een Ziel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen, WhatsAppen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Textiel met een Ziel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

WhatsApp en sociale media

Bij verschillende diensten zoals workshops en cursussen kan het prettig zijn om met de gehele deelnemersgroep en de cursusleiders contact met elkaar te hebben, bijvoorbeeld over data en tijden. Dit zal veelal gebeuren doormiddel van sociale media, zoals WhatsApp. Deelname aan een groep op bijvoorbeeld WhatsApp betekent dat jouw contactgegevens zichtbaar zijn voor alle deelnemers aan die groep. Wij zullen jouw toestemming vragen om je toe te voegen aan zo’n groep. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan zullen we jou niet toevoegen en zullen wij jou op individuele basis benaderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Textiel met een Ziel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Textiel met een Ziel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Textiel met een Ziel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Termijn

Reden

Persoonsgegevens als naam, contact- en betalingsgegevens

Tot twee jaar na het laatste contact

Informatie geven over diensten en producten.

Gegevens met betrekking tot de gezondheid

Deze gegevens worden alleen gevraagd bij een behandeling.

Tot een half jaar na de laatste behandeling.

Tijdens het behandeltraject is dit relevante informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Textiel met een Ziel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Textiel met een Ziel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Textiel met een Ziel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Textiel met een Ziel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken aan jou kenbaar te maken.

Textiel met een Ziel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Textiel met een Ziel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Scroll naar boven